Çağrı Metni
Değerli Meslektaşlarım,
 
Sizleri 15-18 Kasım 2022 tarihleri arasında Antalya Amara Premier Palace Hotel'de gerçekleştirilecek olan Uluslararası Bilim ve Eğitim (International Conference on Science and Education) Konferansına (IConSE) davet etmek etmekten büyük mutluluk duymaktayız. IConSE konferansı Uluslararası Eğitim ve Bilim Araştırmaları (International Society for Research in Education and Science - ISRES) Derneği (UEBAD) tarafından organize edilmektedir. IConSE her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bir konferanstır. Bu yıl Uluslararası Eğitim ve Bilim Araştırmaları (International Society for Research in Education and Science - ISRES) derneği (UEBAD) tarafından altıncı IConSE konferansı gerçekleştirilecektir. 
 
Konferansın online katılım seçeneği mevcuttur. Konferansa online olarak katılmak isteyen katılımcılar kayıt sırasında sanal (virtual) seçeneğini seçmelidir..Hakem değerlendirme sürecinden sonra, İngilizce olan tüm makaleler  The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences (www.epess.net) dergisinde yayınlanacaktır. Ayrıca, IConSE konferansına gönderilen yüksek kaliteli makaleler International Journal of Assessment Tools in Education (IJATE) ve Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH) dergileri editörleri tarafından davet edilcektir. 
 
IConSE 2022 katılımcıları ISRES Publishing tarafından yıllık olarak yayınlanan "Current Studies in Educational Disciplines 2022" ve "Current Studies in Social Sciences 2022" isimli kitaplara, kitap bölümü gönderebilirler. Dergi ve kitap yayınları, konferans katılımcıları için ücretsizdir. Araştırma makaleleri kitap bölümü olarak kabul edilmemektedir. Eğer konferans katılımcıları kitap bölümü göndermek isterlerse, kendi alanlarındaki teorik bir konuda yazmalıdır. ISRES Publishing Türkiye'deki YÖK doçentlik, üniversitelerin atama yükseltme ve akademik teşvik kriterlerinde yer alan Uluslararası yayınevi şartlarını sağlamaktadır. Yıllık kitap yayınlandıktan sonra Scopus, Web of Science v.b. veri tabanlarına indekslenmesi için gönderilecektir. 
 
IConSE konferansları şu ana kadar Türkiye deki akademik teşvik kriterlerini her yıl sağlamıştır. Konferanslarda şu ana kadar Türkiye dışındaki ülkelerden yapılan sözlü sunumların sayısı Türkiye'den katılan katılımcıların sunduğu sözlü sunumlardan her zaman daha fazla olmuştur. 2021 yılında sunulan sözlü bildirilerin %52'si yabancı ülkelerden %48'i ise Türkiye'den katılan katılımcılara aittir. 
 
Konferansın amacı, farklı ülkelerden akademisyenleri, öğrencileri ve yöneticileri bir araya getirmek, eğitim ve sosyal bilimler alanlarında teorik ve pratik konuları tartışmaktır. Bu alandaki değerli katkılarınız bilim komitesi tarafından değerlendirilecek ve sunulması onaylanan çalışmalar bildiri kitapçığında yayınlanacaktır. Uzmanlığınızı, deneyiminizi ve kaynaklarınızı meslektaşlarınızla paylaşabileceğiniz güzel bir ortam oluşturmaktan mutluluk duyacağız. 

Saygılarımızla,

IConSE Düzenleme Komitesi

Destekleyenler
Gaziantep University
ISRES
Obuda University
Participating Countries